Praktijkvoorbeelden

icoon praktijkvoorbeelden

Door heel Nederland zijn er scholen die de samenwerking met (laaggeletterde en anderstalige) ouders succesvol vormgeven. Van deze mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk zijn schoolprofielen gemaakt. 

Een schoolprofiel bestaat uit een beschrijving van de school, de visie op de samenwerking met ouders en adviezen van de school voor andere scholen: wat maakt bij hen het verschil en waar kun je van hen leren? 

Naast profielen van scholen zijn er ook beschrijvingen gemaakt van initiatieven uit het informeel onderwijs. 

Overzicht praktijkvoorbeelden