Praktijkvoorbeelden

icoon praktijkvoorbeelden

Door heel Nederland zijn er scholen en VVE-locaties die de samenwerking met laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders succesvol vormgeven. Van deze mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk zijn profielen gemaakt. Een praktijkvoorbeeld bestaat uit een beschrijving van de VVE-locatie of school, de visie op de samenwerking met ouders en adviezen van de VVE-locatie en/of school voor anderen: wat maakt bij hen het verschil en wat kun je van hen leren?