Praktijkvoorbeelden
icoon instrumenten

Studiezalen

Studiezalen zijn locaties in Amsterdam waarin jongeren van het primair en voortgezet onderwijs kunnen studeren. Het zijn toegankelijke, veilige plekken voor jongeren uit en hun ouders uit kwetsbare wijken. Ze kunnen er niet allen voor huiswerkbegeleiding terecht, maar ook voor life coaching en talentontwikkeling. 

Beschrijving

Momenteel zijn er 30 locaties in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord, met gemiddeld 25 tot 30 leerlingen per locatie. Oprichter Abdelhamid Idrissi won in 2018 de Amsterdammer van het jaar prijs, een prijs om ‘gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad in het zonnetje te zetten’.

Een Studiezaal is een veilige huiskamer, een vindplaats voor het ontdekken van kansen en kwaliteiten. Een team van begeleiders met diverse achtergronden ondersteunt de jongeren en hun ouders. Ook worden problemen herkend bij jongeren. Studiezalen biedt meer dan huiswerkbegeleiding. Problemen bij jongeren die in meer of mindere mate in een achterstandssituatie verkeren worden vroegtijdig herkend en jongeren worden er gecoacht om meer zelfredzaam te worden. Begeleiders worden om die reden binnen de Studiezalen ook wel Lifecoaches genoemd.

Visie op educatief partnerschap 

Studiezalen werkt vanuit de gedachte van wederkerigheid: als je je inzet voor een ander, krijg je hetzelfde terug. De begeleiders van de Studiezalen investeren in de relatie met ouders en de vertrouwensband door veelvuldig contactmomenten te organiseren.

De begeleiders staan dichtbij de jongeren en hun ouder en zijn goed bereikbaar. In veel gevallen kunnen de ouders hun eigen taal spreken met een begeleider. Het doel is om met ouders, jongeren en de begeleiders een community te vormen waar je elkaar vertrouwt en loyaal bent naar elkaar toe. De begeleiders dragen zorg voor de grenzen en bewaken de professionele relatie, afspraken worden duidelijk communiceert en afspraken zijn er om je aan te houden.

Alles valt of staat met de relatie. We zijn liefdevol streng, daarmee stimuleren we ouders om bij oudergesprekken te zijn of mee te denken over het programma. Zo zijn ze betrokken bij de ontwikkeling die hun kind bij Studiezalen doormaakt.”

Omgaan met superdiversiteit

De locaties van Studiezalen zijn gevestigd in wijken van Amsterdam waar de (culturele) diversiteit groot is. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de cultuur en leefwereld van de ouders, of dit nou gaat over eten, drinken of andere cultuurgewoontes. Dit heeft een goede uitwerking op de relatie, het onderling vertrouwen en daarmee de betrokkenheid van ouders. De begeleiders kennen de taal en de cultuur van de gezinnen, deels uit eigen ervaring. Op deze manier kun je als professional inspelen op wat ouders nodig hebben en is niet jouw belevingswereld maar die van de ouders het vertrekpunt.

Deskundige professionals 

Studiezalen werkt met een vast team van deskundige professionals. Deze begeleiders en teamleiders werken gezamenlijk aan hun professionalisering door middel van intercollegiale observaties, feedbackrondes en wekelijkse intervisie.

De begeleiders werken samen met een brede groep van vrijwilligers en stagiairs: van pedagogiek studenten, tot wiskunde docenten, tot een gepensioneerde advocaat. Een gemêleerde en diverse groep die veel kennis in huis heeft waar Studiezalen gebruik van kan maken.

Interprofessionele samenwerking

Studiezalen werkt veel samen met andere organisaties, zoals de Hogeschool van Amsterdam, het OKT, Stadsdelen en lokale uitvoerders van programma’s zoals het jongerenwerk. Er worden gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd voor ouders, in verschillende buurten en locaties. De bijeenkomsten worden dicht bij de ouders georganiseerd, zo worden veel ouders bereikt. Studiezalen onderzoekt per locatie waar de behoefte en vraag van de ouder ligt, kiest daar haar partners op uit en organiseert bijeenkomsten op maat. Op deze manier kunnen ouders makkelijker worden doorverwezen wanneer zij financiële, maatschappelijke of pedagogische vragen hebben.

Tips voor de praktijk

Voor Studiezalen valt of staat samenwerken met ouders met intercultureel werken. Het is heel erg van belang om naast de ouders te gaan staan en aan te sluiten op hun level, niveau, interesses en leefwereld. Dit zorgt ervoor dat ouders bij je terugkomen.