Wat is het?

Netwerk Ouderwijs is een netwerk waar professionals uit alle takken van het regulier en aanvullend onderwijs met elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied van samenwerken met ouders en Taal en Ouderbetrokkenheid. 

Wat betekent dit voor jou? 
Doel van dit netwerk is kennisdeling en uitwisseling tussen professionals uit het hele land. Dat doen we op deze manier:

  • Je ontvangt 4 tot 6 mailings per jaar met daarin o.a. ons workshopaanbod, recente publicaties rondom het thema Taal en Ouderbetrokkenheid en nieuws van andere partners uit het netwerk. 
  • Je wordt als eerste uitgenodigd voor workshops en (netwerk)evenementen van Ouderwijs.net. 
  • Je komt via onze evenementen in contact met (uitvoerend) professionals van verschillende onderwijstakken. 

Vragen of ideeën? 
Een netwerk zijn we voor en met elkaar! We staan daarom open voor tips, inspiratie en samenwerking. 
Wil jij:

  • kennismaken met ons of onze partners?
  • een publicatie delen in de mailing? 
  • samen met ons een workshop organiseren? 
  • een interessante publicatie of website delen met het werkveld? 

Mail ons dan op info@ouderwijs.net en we komen zo snel mogelijk bij je terug. 

Meld je aan! 
Klik hier om je aan te melden voor het netwerk.