Ouderwijs.net

Wegwijzer voor de samenwerking tussen ouders en onderwijs

photo

Ouderwijs.net is hét platform voor professionals in de voorschoolse educatie, het primair en het voortgezet onderwijs. Je vindt hier inspiratie, ervaring en expertise voor de samenwerking tussen ouders, VVE-locaties en scholen.