Praktijkvoorbeelden
icoon instrumenten

Beroepsonderwijs aan Zee

Beroepsonderwijs aan Zee stond enige tijd geleden voor een grote uitdaging: hoe kunnen we ouders bereiken als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs? De school koos voor een verbetertraject waarbij laagdrempelig contact, het opbouwen en behouden van een vertrouwensband en ouders blijven uitnodigen centraal stonden.

Beschrijving

Beroepsonderwijs aan Zee profileert zichzelf als moderne en kleinschalige school, waar de leerling en haar ontwikkeling centraal staan. “Wij zijn een school met ambitie”. De school legt de lat hoog voor haar leerlingen, door te werken aan uitdagende én haalbare doelen. 

Visie op educatief partnerschap 

‘Je bereikt de leerlingen het beste als je ook hun ouders bereikt’, zo stelt het Beroepsonderwijs aan Zee. Ouders weten de school goed te vinden, bij de Nieuwjaarsreceptie waren er 350 ouders. Maar bij de informatieavond naar aanleiding van de negatieve beoordeling van de Inspectie, waren er maar zeven ouders. Dit contrast zette de school aan het denken: we vinden ouders onmisbaar voor het onderwijs, maar als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs bereiken we ze nog niet. Wij stelde ons de vraag: Wat kunnen we leren van de hoge opkomst bij een Nieuwjaarsreceptie? En kwamen toen uit op twee gemakkelijk uit te voeren succesfactoren: een Nieuwjaarsreceptie is laagdrempelig en de uitnodiging voor ouders was aansprekend en zeker geen standaard ‘serieuze brief’. 

Door in contact te staan met de ouders en vervolgens goed te luisteren heeft de school lessen kunnen trekken over wat wel en wat niet werkt in de samenwerking met haar ouderpopulatie. De school formuleerde een visie op het samenwerken met ouders waarbij laagdrempelig contact, het opbouwen en behouden van een vertrouwensband en ouders blijven uitnodigen centraal staan. Dit betekent actief blijven werken aan de driehoek ouder – school – leerling. 

“Samenwerken met ouders is onmisbaar voor het onderwijs. Leerlingen kun je goed  bereiken als je ook de ouders er bij betrekt.”

Deskundige professionals 

De docenten en mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders. ‘We proberen constant de drempel laag te houden en vertrouwen te winnen. Hierbij gebruiken wij start- en voortgangsgesprekken waarbij de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Dit doen we in al onze leerjaren. Alle docenten hebben een open houding. Daar wordt vanuit het management op gestuurd. Als er iets aan de hand is wordt er zo nodig contact opgenomen met de ouders. We moedigen ouders aan om actief bij te dragen.’ De mentor en/of docent bellen ouders op als ouders een mail niet beantwoorden. De school geeft aan het heel belangrijk te vinden om ouders uit te blijven uitnodigen en niet op te geven als er geen reactie komt.

‘Soms is het moeilijk om contact te krijgen met ouders, maar het is op school een harde afspraak dat je je daar niet bij neerlegt. We blijven ouders uitnodigen en blijven contact zoeken. Dit is een afspraak met het hele team.’

Uitgelichte activiteiten 

•    Nieuwjaarsreceptie. In september worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de school. De uitnodiging wordt gedaan door middel van een originele kaart. De receptie is een combinatie van een gezellige viering en een informatiebijeenkomst. In de kantine vindt een voorlichting plaats, maar hierbij wordt ook genoten van oliebollen, hapjes en drankjes. Er wordt samen een toost uitgebracht op het nieuwe schooljaar. Tegelijkertijd plannen de mentoren  de  startgesprekken plaats met de leerling, de ouders en de mentor. 
•    Start- en voortgangsgesprekken. Het wederzijds verwachtingen uitspreken helpt enorm. Zorg voor een goede verslaglegging van wat er besproken is, dan kun je daar op voortbouwen bij het volgende gesprek. 


Tips voor de praktijk

Niet alle ouders bereik je op dezelfde manier. Soms gaat het contact moeilijk of krijg je geen reactie van ouders. Geef niet op. Laat dit een harde afspraak zijn waar iedereen op school achterstaat en zich aanhoudt. Wees creatief en flexibel in de manier waarop je contact legt met ouders; ouders die niet reageren op een brief zijn telefonisch misschien wel te bereiken.  

'Doe wat je belooft, laat zien wat je doet'

Ga naar praktijkvoorbeeld