Wie zijn wij

icoon wie zijn wij

Ouderwijs.net is een initiatief van ITTA UvA en Sardes. Ons doel is het ondersteunen van scholen in het po en het vo bij de invulling van de samenwerking met ouders. We focussen vooral op het versterken van vaardigheden van ouders ter bevordering van het educatief thuismilieu, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. 

Ouderwijs.net bestaat uit de Scan Educatief Partnerschap, een bibliotheek met relevante wetenschappelijke literatuur, methodieken en instrumenten voor op en om de school, mooie voorbeelden uit de praktijk en kennisclips gemaakt met experts. De Scan is een instrument om de (educatieve) samenwerking met ouders in kaart te brengen en biedt aanknopingspunten om deze te versterken. 

Ouderwijs.net is tot stand gekomen met steun van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Over de initiatiefnemers


ITTA UvA is een kennisinstituut voor taalontwikkeling dat zich richt op 
(taal)onderwijs in Nederlands als eerste en tweede taal, ouderbetrokkenheid en 
taalbeleid. Door het geven van trainingen en advies spannen we ons samen met het onderwijs, de arbeidsmarkt en de overheid in om ervoor te zorgen dat taal geen barrière vormt voor persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

Sardes is een onderzoek- en adviesbureau dat al ruim 25 jaar gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties ondersteunt, begeleidt en professionaliseert. Onze missie is om samen met ambitieuze professionals te werken aan kansengelijkheid en te zorgen voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit. 


Heb je een vraag of wil je advies? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Velden met * zijn verplicht.