Instrumenten

icoon instrumenten

Voor scholen en VVE-locaties die de samenwerking met ouders willen verbeteren en ouders die aan hun eigen vaardigheden willen werken, is een breed scala aan programma’s, werkwijzen en methodieken beschikbaar. 
Ouderwijs.net selecteert instrumenten voor op, en rondom, de VVE-locatie en de school. De selectie is voor een groot deel, maar niet uitsluitend, gericht op laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders.

Overzicht instrumenten