Instrumenten
icoon instrumenten

Gereedschap: Leren van elkaar, professionalisering van leraren

Uit de gereedschapskist van Hogeschool Rotterdam: Leren van elkaar. Het zijn professionaliseringsactiviteiten gericht op het versterken van competenties van leraren in de samenwerking met ouders.

Beschrijving

Leraren zoeken de dialoog met collega's over de praktijk en vergroten zo hun eigen handelingsrepertoire in de samenwerking met ouders.  Door bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen, co-coaching en in leerkringen bespreken leraren met elkaar wat geschikte manieren zijn om samen te werken met ouders als onderwijsprofessional. 

Uit promotieonderzoek is onder meer gebleken dat competenties van leraren toenemen en onder meer meer zicht kregen op hoe zij konden aansluiten bij het perspectief van laaggeletterde ouders, die weinig onderwijservaring hadden. 

Ga naar instrument