Instrumenten
icoon instrumenten

Bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School (ONS)

Schoolmaatjes ONS is een initiatief waarbij vrijwilligers een brug slaan tussen nieuwkomersouders, hun kinderen en de school met als doel de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. 

Beschrijving

Gedurende twaalf maanden ondersteunt een vrijwilliger nieuwkomersouders bij de communicatie en samenwerking met de school van hun kind. De term nieuwkomers duidt in dit verband op vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. 

Zo kijken de vrijwilligers bijvoorbeeld met ouders naar hoe zij de ondersteuning bij huiswerk kunnen vormgeven. De werkwijze heeft een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen, het onderling begrip tussen ouders en school, het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Ga naar instrument