Instrumenten
icoon instrumenten

Gereedschap: Omgaan met ouders en taal

Uit de gereedschapskist van Hogeschool Rotterdam: Omgaan met ouders en taal.  Dit document bevat tips voor hoe de leraar kan aansluiten bij laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders. De leraar verwerft inzicht in de talige omgeving van het kind, en past de communicatie aan het taalniveau van ouders aan. 

Beschrijving

Om goed aan te kunnen sluiten op ouders van leerlingen die opgroeien in een taalarme thuissituatie, is het belangrijk om inzicht te verwerven in de taalomgeving thuis. In deze flyer is compact beschreven hoe je daar als leraar invulling aan kunt geven; startend bij het kennismakingsgesprek, tijdens inloopmomenten en informele gesprekken. 

Ga naar instrument