Instrumenten

icoon instrumenten

Voor scholen die de samenwerking met ouders willen versterken en/of ouders daarbij willen ondersteunen, is een breed scala aan programma’s, werkwijzen en methodieken beschikbaar. 

Ouderwijs.net selecteert instrumenten die ontwikkeld zijn voor scholen gericht op de samenwerking met alle ouders, maar met extra aandacht voor de samenwerking met anderstalige en laaggeletterde ouders.