Instrumenten
icoon instrumenten

Ouderbetrokkenheid in gezinnen met een Turkse achtergrond

Het trainingsaanbod van het Inspraakorgaan Turken (IOT) in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is opgezet voor ouders met een Turkse achtergrond. Het programma biedt ouders ondersteuning en geeft tips over wat zij kunnen doen om hun kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling.

Beschrijving

Meertaligheid bij kinderen komt steeds vaker voor. Meerdere talen leren gaat echter niet vanzelf: dit vergt inlevingsvermogen en steun van zowel leerkrachten als ouders.

Deze training biedt laaggeletterde ouders met een Turkse achtergrond ouders ondersteuning bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen.

Ga naar instrument