Instrumenten
icoon instrumenten

De school als community

Het document De school als community dient ter inspiratie en ondersteuning voor het vormen van een visie en de praktische uitwerking van waarde(n)vol partnerschap. Het bevat ervaringen en onderzoek naar partnerschap tussen ouders en school.

Beschrijving

Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van aansprekend en eigentijds onderwijs. In de visie van Verus is ouderbetrokkenheid een vorm van partnerschap tussen school en ouders. Ze ziet de school als community waarin waarden worden gedeeld.

Om scholen te ondersteunen in het vormgeven van hun partnerschap met ouders, heeft Verus een theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Bij het onderzoek zijn acht basisscholen betrokken met ieder een eigen ouderprofiel. Zo heeft een aantal scholen bijvoorbeeld veel te maken met anderstalige ouders.  De brochure doet aanbevelingen voor het vormgeven van waarde(n)vol partnerschap. 

Ga naar instrument