Instrumenten
icoon instrumenten

Aanpak ouderbetrokkenheid in Groningen: de school is van ons samen

Het programma De school is van ons samen ​in de gemeente Groningen betreft een subsidieregeling voor po en vo-scholen om samen met ouders tot een ouderplan te komen. Kernwaarden hierbij zijn maatwerk en samenwerking.

Beschrijving

De gemeente Groningen heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken de samenwerking tussen ouders en scholen te willen ondersteunen. Zij heeft daarvoor een subisidieregeling ingericht.

Scholen die gebruik maken van de regeling formuleren hun eigen ouderbeleid en uitvoeringsplan. Zij kunnen daarin worden begeleid door het lectoraat volgens het stappenplan: Luisteren-Denken-Doen. Maatwerk per school en samenwerking tussen ouders en leerkrachten staan daarbij voorop. Het programma is ook gericht op scholen met laagtaalvaardige ouders. Doel van het traject is dat per school een gedragen ouderplan (in co-creatie) wordt geschreven dat past bij de school (op maat).

Bekijk ook de film Ouderbetrokkenheid, Groninger aanpak

Ga naar instrument