Instrumenten
icoon instrumenten

Handreiking Ouderraadpleging

Deze handreiking geeft praktijkvoorbeelden en handvatten voor het raadplegen van ouders als dat vereist is in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen. Het doel is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Beschrijving

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) staat dat de medezeggenschapsraad (MR) in sommige situaties pas een besluit kan nemen nadat de ouders zijn geraadpleegd, bijvoorbeeld als de schooltijden veranderen of als de school gaat fuseren. Hoe regel je zo’n ouderraadpleging, wie is er voor verantwoordelijk en wat doe je met de uitkomsten? De Handreiking Ouderraadpleging biedt aanknopingspunten. 

De handreiking is opgesteld in het kader van het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Ga naar instrument