Literatuur
icoon instrumenten

Online lezen thuis vs. offline lezen op school

Welke ideeën hebben leraren over de lees- en taalactiviteiten thuis van kinderen die net in groep 3 komen? De leraren die deelnamen aan deze studie, maakten verkeerde inschattingen over het lees- en schrijfgedrag van hun kinderen en waardeerden papieren media hoger dan online media.

Inhoud

De lees- en taalactiviteiten van kinderen thuis zijn divers en lopen uiteen van gezamenlijke tot persoonlijke activiteiten. Dat kunnen allerlei soorten boeken zijn (van stripboeken tot jeugdliteratuur en van prentenboeken tot informatieve boeken), maar denk ook leesactiviteiten in apps, games, DVD’s, online en op tablets. Al deze activiteiten zijn onderdeel van het ‘literaire culturele kapitaal’ dat kinderen opbouwen en zijn van waarde voor kinderen en hun ouders. Het is echter niet vanzelfsprekend dat scholen dat ook zo zien. Lees- en taalactiviteiten op school vinden in een heel andere context plaats waarbij lezen op school meer een individuele aangelegenheid is en lezen thuis in een veel socialere context plaatsvindt.

Het huidige onderzoek

Dit onderzoek probeert erachter te komen wat jonge kinderen precies allemaal thuis ondernemen als lees- en taalactiviteiten en hoeveel tijd ze hieraan besteden. Ook werd onderzocht wat leraren dachten dat dezelfde kinderen thuis ondernamen aan lees- en taalactiviteiten. Om deze vragen te beantwoorden, vulden ouders uit verschillende sociaaleconomische milieus een vragenlijst in, evenals 10 leraren. Met deze laatsten werd ook een interview afgenomen.

Discrepanties tussen ouders en leraren

Ten eerste bleek uit het interview met de leraren dat zij de leesactiviteiten van kinderen online en op schermen, alleen benoemden als de kinderen er zelf over begonnen. De leraren gaven aan dat zij voor beginnende geletterdheid de voorkeur gaven aan papieren media zoals boeken. Daarnaast overschatten de leraren vaak de tijd die kinderen besteden aan televisie kijken of online games, terwijl ze tijd die kinderen besteden aan lees- en taalactiviteiten thuis, juist onderschatten.

Aanbevelingen

1. Het is zonder twijfel van belang dat kinderen wennen aan schooltaal en het schoolsysteem, maar het helpt om te bedenken met welke lees- en taalactiviteiten kinderen thuis zijn opgegroeid. Waar zijn ze mee vertrouwd, kijken ze online of lezen ze vooral online.Op deze manier is de kans groter dat school- en thuisactiviteiten op elkaar aansluiten.

2. Het is goed als leraren zich op de hoogte stellen van de inhoud van de culturele context van kinderen. Ook is het goed als leraren de relevantie inzien van de lees- en taalactiviteiten thuis voor de activiteiten op school. Met andere woorden: hoe meer leraren weten van de situatie thuis, hoe makkelijker de overgang naar het schoolsysteem gaat.

Ga naar artikel