Literatuur
icoon instrumenten

Educatief partnerschap tussen scholen en ouders

Wat wordt verstaan onder een partnerschap tussen ouders en scholen? Dit artikel werkt een model uit voor educatief partnerschap (zowel pedagogisch als didactisch) waarbij het essentieel is dat scholen hun visie op dat partnerschap duidelijk hebben uitgewerkt.

Inhoud

De term partnerschap tussen ouders en scholen verwijst ten eerste naar een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders voor de educatie van kinderen. Echter, het woord ‘partner’ in partnerschap houdt ook in dat beide partners elkaar om raad vragen en elkaar steunen in de ontwikkeling van leerlingen. Dit artikel legt de nadruk op het educatieve partnerschap tussen school en ouders (naast het sociale partnerschap en het formele partnerschap).

Educatief partnerschap: pedagogisch en didactisch

Het pedagogische deel van het educatieve partnerschap houdt in dat scholen en ouders samenwerken op het gebied van opvoeding. De verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding stopt niet bij de schooldeuren en de school deelt die verantwoordelijkheid tot op zekere hoogte. Het didactische partnerschap is erop gericht om ouders goed te informeren over de voortgang van hun kinderen én om ouders zo effectief mogelijk bij het leerproces van hun kinderen te betrekken. Met een goede samenwerking kunnen ouders thuis specifieke hulp bieden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van academische vaardigheden.

Wederzijdse verwachtingen

In een partnerschap is het logisch dat partners gelijkwaardig zijn, maar dat betekent niet dat ze gelijk zijn. Ouders zijn veel emotioneler betrokken bij hun kinderen dan leraren die voornamelijk professioneel betrokken zijn. Dat houdt in dat er verschillende verwachtingen kunnen zijn over hun verantwoordelijkheden. Wederzijds vertrouwen is daarom essentieel. Als scholen en ouders erin slagen om op een gelijkwaardige manier hun visie te delen, de verwachtingen en de vervolgstappen die daarbij horen, dan is dit uitermate gunstig voor de ontwikkeling van het kind.

Communicatie met ouders

Een school die zich actieve ouderbetrokkenheid ten doel wil stellen, zal snel merken dat er heel veel verschillende soorten ouders zijn: hoog en laagopgeleid, immigrant en niet-immigrant, makkelijk of nauwelijks contact mee te leggen. Scholen moeten hier goed op voorbereid zijn.

Aanbevelingen

1. Het is belangrijk dat een school een duidelijk beeld heeft van de soorten ouders op de school en dat leraren goede communicatieve vaardigheden bezitten om met zoveel verschillende soorten ouders om te kunnen gaan.

2. Het vormen van een goed educatief partnerschap kan niet zonder een visie van de school op dat partnerschap. Onderdelen van zo’n visie zijn het zoeken van een balans tussen professionele afstand en betrokkenheid. Afstand is nodig wanneer de grenzen voor de autonomie van zowel ouder als leraar beschermd moet worden. Betrokkenheid daarentegen is nodig als de relatie tussen scholen en ouders kan groeien, door bijvoorbeeld het vertrouwen van elkaar, elkaar steunen en waardering voor elkaar uitspreken. Als zulke zaken geëxpliciteerd op papier staan, kan een partnerschap goed vorm krijgen.

Ga naar artikel