Literatuur
icoon instrumenten

Onderwijs aan anderstalige gezinnen die veel verhuizen

Hoe kun je onderwijs geven aan een groep mensen die elk seizoen verhuist? Voor Latino's die in Amerika in de agrarische sector werken is een speciaal Family Literacy-programma opgezet. De onderdelen van het programma zijn geïntegreerd op het niveau van het kind, de ouders, de familie, de leercentra en ook de verschillende staten.

Inhoud

De migranten en seizoenarbeiders in de agrarische sector (MSAAS) zijn vooral Spaans sprekenden van Mexicaanse afkomst. Zij volgen het werk, afhankelijk van de weersomstandigheden en oogsttijden. Naast de gebruikelijke migrantenproblemen van migranten zijn er specifieke moeilijkheden. MSAAS zijn vaak heel mobiel. Daarbij hebben ouders en kinderen een laag niveau van geletterdheid, zowel in het Spaans als in het Engels.

Kenmerken van het programma

Het programma, het East Coast Collaborative for Enhancing Language and Literacy (ECCELL), is gericht op de ontwikkeling van de tweetaligheid van de kinderen, de maatschappelijke en culturele context waarin de MSAAS leven. Het materiaal dat wordt gebruikt, is tweetalig: alles wordt zowel in het Spaans als in het Engels aan de deelnemers aangeboden. In het programma is aandacht voor de voortdurend constant veranderende samenstelling van de klassen waar de kinderen in terecht komen. De focus ligt niet alleen op de kinderen: zowel de ouders van de kinderen, de centra waar het onderwijs gegeven wordt als de verschillende staten waar de MSAAS werken, zijn onderdeel van het programma.

De ouders

De ouders krijgen lessen Amerikaans-Engels als tweede taal. Bij de materiaalkeuze voor deze lessen is er in het ECCELL rekening gehouden met de lage geletterdheid van de ouders zowel in het Engels als het Spaans. Ouders gaven tijdens het ECCELL-programma aan dat ze hun weinige vrije tijd liever besteden aan hun familie dan aan het leren van een tweede taal. Om deze reden zijn de taalverwervingsactiviteiten verweven met interactie met het gezin. Ouders kregen daarbij informatie over hoe ze de taalontwikkeling van hun kinderen in een meertalige, multiculturele agrarische omgeving kunnen bevorderen. Veel interactie met de kinderen in de eigen taal bleek een succesfactor.

Onderzoek naar het programma

In het onderzoek zijn families uit vijf ECCELL-centra vergeleken met families uit zes niet-ECCELL-centra. Het onderzoek had een quasi-experimenteel design. Bij aanvang en na afloop van het seizoen zijn verscheidene toetsen afgenomen om talige en sociaal-emotionele vaardigheden te testen. MSAAS-kinderen die meededen aan het ECCELL boekten significant meer vooruitgang in taalontwikkeling dan kinderen die aan een ander Family Literacy-programma meededen. Ook op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden had het programma effect.

Aanbevelingen

1. Taalverwervingsactiviteiten in het gezin met veel interactie zijn zowel voor ouders als kinderen erg nuttig, ook als dit in de thuistaal gebeurt. Het is daarom goed dat ouders laagdrempelige (taal)activiteiten met hun kinderen thuis uitvoeren, denk aan activiteiten als de woordslang, spelletjes met rijmen, maar ook laagdrempelige rekenactiviteiten waarbij veel interactie vereist is.

2. Daarnaast is het belangrijk om ouders voor te lichten over de taalontwikkeling van hun kinderen, bijvoorbeeld in bijeenkomsten voor ouders die specifiek over taalontwikkeling gaan. Op die manier is de kans groter dat ouders zich het belang van taalontwikkelingsactiviteiten realiseren en ook daadwerkelijk thuis uitvoeren.

Ga naar artikel