Literatuur
icoon instrumenten

Beleid rondom ouderbetrokkenheid in het vo

Wat is de invloed van het beleid rondom ouderbetrokkenheid van de school op de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders? Uit dit onderzoek blijkt dat een actief ouderbeleid leidt tot actief betrokken ouders bij de opvoeding van hun kind, bij vrijwillige activiteiten en bij het helpen met huiswerk.

Inhoud

Van 11.000 ouders zijn de rapportages onderzocht over hoe zij aankijken tegen het ouderbeleid van de vo-school. De aanleiding van het onderzoek is de constatering dat er variatie is tussen ouders in de mate waarin ouders actief deelnemen aan ouderparticipatie-activiteiten (onderverdeeld in ondersteuning door ouders (parenting), vrijwillige taken, en begeleiding bij huiswerk). De onderzoekers wilden weten of de mate van activiteit van de school hier invloed op heeft.

Wat betreft de ondersteuning door ouders vonden de onderzoekers het volgende: hoe vaker de school ouders informeerde over welk vakkenpakket hun tiener had gekozen of over diens plannen voor na het eindexamen, hoe vaker de ouders naar informatiebijeenkomsten gingen over vervolgstudies. 

In het geval van vrijwillige taken, zoals ouders die de leraar in de klas helpen, maar ook ouders die aanwezig zijn als publiek bij schoolactiviteiten zoals een toneelstuk, een concert, sportwedstrijden, was het beeld als volgt: hoe vaker ouders door de school werden benaderd om vrijwillige taken op zich te nemen, hoe vaker ze dat ook daadwerkelijk deden.

Tot slot was er ook een effect van actief ouderbeleid van de school op de huiswerkbegeleiding door ouders. Als een school actief ouderbeleid voerde en ouders aanwijzingen gaf hoe zij hun tiener konden helpen met huiswerk, heeft dat effect op de frequentie waarmee ouders hun tiener ook daadwerkelijk hielpen met huiswerk.

De algemene conclusie luidt dan ook dat ouders die aangeven dat hun school een actief ouderbeleid voert over het algemeen meer betrokken zijn bij activiteiten op school, en dat er dus een rol is weggelegd voor vo-scholen om een actief ouderbeleid te voeren.

Aanbevelingen

Ouders die aangeven dat hun school een actief ouderbeleid voert zijn over het algemeen meer betrokken bij activiteiten op school. Er is dus een rol weggelegd voor vo-scholen om een actief ouderbeleid te voeren.


Ga naar artikel