Instrumenten
icoon instrumenten

Het Ei van Columbus

Het programma Het Ei van Columbus verbindt de taalontwikkeling van ouders aan die van hun kinderen. Taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, versterking van het educatief thuismilieu en werken aan schoolsucces komen hierin samen.

Beschrijving

Scholen die met Het Ei van Columbus werken, koppelen het taalonderwijs van de VVE/basisschool aan een oudercursus. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren bovendien hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en hun taal verder vergroten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel ouder als kind ontwikkelen taalvaardigheid. Met het pakket kan een oudercursus worden gegeven. Het ITTA ontwikkelde de oudercursus voor laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders (tot taalniveau B1), zowel anderstalig als Nederlandstalig. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van de educatieve vaardigheden van ouders. 

De basis van Het Ei van Columbus is de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK), ontwikkeld door het ITTA. Deze woorden zijn verwerkt in het lesmateriaal  van LOGO3000 (Rezulto Onderwijsadvies BV). Het lespakket bestaat uit een handleiding en verschillende materialen. Het ITTA ontwikkelde rond diezelfde woorden werkbladen voor ouders. Voor het opzetten van de oudercursus zijn er handreikingen en overzichten, monitorinstrumenten en lesopzetten.

Ga naar instrument