Instrumenten
icoon instrumenten

Diversiteitswijzer

De diversiteitswijzer is een instrument om onderwijsprofessionals (in opleiding) te helpen inzien dat het omgaan met, inspelen op en het gebruik maken of inbrengen van diversiteit niet vanzelfsprekend is, maar iets is waar bewust aan gewerkt moet worden. In de samenwerking met ouders is deze bewustwording erg belangrijk.

Beschrijving

Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt om andere competenties van leerkrachten dan in andere, niet-stedelijke, gebieden. Leerkrachten die lesgeven in de grote stad hebben vaak te maken met een grotere diversiteit aan leerlingen en ouders, waarbij grote verschillen kunnen bestaan in etniciteit, cultuur, sociaal economische status en cognitieve en sociale competenties. Tegelijkertijd bevinden leerkrachten zich in een rijke sociale en culturele omgeving met een hoge concentratie aan educatieve voorzieningen, projecten en andere pedagogische professionals. Het meetinstrument van de diversiteitswijzer bestaat uit vier onderdelen: 

  • Een korte vragenlijst: Ik als leerkracht in de stad (inclusief scoreformulier) 
  • Een korte vragenlijst: Ik en de stad (inclusief scoreformulier) 
  • Een beknopte kennistoets met enkele centrale begrippen uit ‘urban education’, multicultureel werken (inclusief scoreformulier) 
  • Een observatie-instrument met concrete aandachtspunten voor de onderwijspraktijk (inclusief scoreformulier)
Ga naar instrument