Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van het versterken van de interactievaardigheden van ouders op de woordenschat van jonge kinderen

Wat is het effect van het versterken van interactievaardigheden van ouders op de woordenschat van kinderen in de voorschool? Dit onderzoek laat zien dat zowel actief leren als ondersteuning met digitale leermiddelen zoals apps een effect heeft, maar dat actief leren effectiever is.

Inhoud

Het belang van een grote woordenschat

Het is belangrijk dat kinderen aan het begin van de basisschool een grote woordenschat hebben. Gezinsgerichte programma's hebben onder andere als doel om de woordenschat uit te breiden. Dat doen zij door taalstimulerende activiteiten thuis te laten uitvoeren, in combinatie met trainingen om ouders hun interactievaardigheden te laten verbeteren. De woordenschat wordt echter niet veel groter door deze programma's en dat komt vaak omdat het interactiegedrag van de ouders thuis niet voldoende verandert. Dit onderzoek kijkt daarom naar twee manieren om de interactievaardigheden van ouders in de voorschool te trainen: actief leren bij ouderbijeenkomsten en het ondersteunen van interactievaardigheden met een app waarmee ouders interactief konden voorlezen aan hun kinderen.

Eenjarige interventie voor versterkte interactievaardigheden

Aan het onderzoek deden 223 kinderen en hun ouders mee. Een deel van de ouders kreeg de actief-leren-training tijdens ouderbijeenkomsten. Dit actief leren bestond uit verschillende onderdelen: modelling, rollenspelen en interactieve discussies. Een ander deel van der ouders ontwikkelde de interactievaardigheden met behulp van een app waarmee zij met hun kind interactief konden voorlezen. De interventie duurde een jaar waarin verspreid een aantal bijeenkomsten plaatsvonden.

Effect op de woordenschat

De actief-leren-ouderbijeenkomsten waren effectief voor het stimuleren van de receptieve woordenschat van kinderen. Het gebruik van de app bleek dit effect minder te hebben. De reden dat de app minder effect had, zijn vooral de omstandigheden zoals een goede wifi-verbinding, maar ook de technologische vaardigheden van ouders en pedagogisch medewerkers.

Aanbevelingen

Dit onderzoek geeft twee adviezen voor de praktijk:
1. Voor een deel van de ouders is alleen het geven van informatie over het versterken van het educatief thuismilieu niet voldoende. Zij hebben behoefte aan een voorbeeld en aan het oefenen van interactievaardigheden om het zo ook thuis te kunnen toepassen. Zorg dat dit een onderdeel is van de ouderbijeenkomsten.
2. Wees je ervan bewust dat het succes van apps of andere digitale leermiddelen afhangt van de digitale vaardigheden van ouders. Voordat je besluit om een dergelijke app te gebruiken, is het aan te raden om van tevoren te kijken of ouders voldoende digitaal vaardig zijn om hem te gebruiken.

Ga naar artikel