Instrumenten
icoon instrumenten

Boekstart en Boekenpret

BoekStart-BoekenPret is een geïntegreerde programmalijn die ouders met jonge kinderen ondersteunt in het lezen en plezier beleven aan verhalen en boeken. Het streven is om kinderen die als baby starten in het programma, 500 (voor)leesuren op te laten doen in de periode tussen 0 en 6 jaar, waardoor kinderen een verhoogde leesmotivatie en taalvaardigheid ontwikkelen. 

Beschrijving

BoekStart en BoekenPret zijn twee programma’s die elkaar goed aanvullen. BoekStart is een leesbevorderingsproject voor alle baby’s en hun ouders. Vanuit dit programma krijgen nieuwe ouders een gratis Boekstartkoffertje met boekjes, een gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor de baby en tal van adviezen en voorleesplezier. BoekenPret is specifiek gericht op gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen. BoekenPret wordt door een groot aantal gemeenten in het kader van de VVE ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en ter voorkoming van achterstanden. BoekenPret biedt ouders van jonge kinderen die meer ondersteuning nodig hebben vanuit BoekStart een intensiever aanbod aan. 

Ouders en professionals krijgen met BoekStart-BoekenPret handvatten om voorlezen een vaste plek te geven in het gezin en de kinderopvanginstelling. Het programma vindt plaats in Bibliotheken, op centra en bij de gezinnen thuis. Vanuit de Bibliotheek worden (voor)leesactiviteiten aangeboden door professionals aan kinderen in de centra, er worden cursussen gegeven aan ouders en ouders krijgen activiteiten en materialen om thuis met hun kinderen voor te lezen. 

Voor de uitvoering van BoekStart-BoekenPret werken verschillende instellingen samen; de gemeente, de lokale bibliotheek, het consultatiebureau, de kinderopvang, het welzijnswerk en basisscholen. Er is een uitgebreide collectie van materialen ontwikkeld. Denk aan boekjes, voorleestips, Speelontdekboeken, Tippenboekjes, oudercursussen en trainingen en handleidingen voor professionals. BoekStart-BoekenPret vormt daarmee het begin van de doorgaande leeslijn die daarna overgaat in de Bibliotheek op school. 

Ga naar instrument