Scan Samenwerken met ouders in de vve

icoon literatuur

Een instrument voor beleid en praktijk in de samenwerking mét ouders

De Scan Samenwerken met ouders in de vve helpt de samenwerking met ouders in kaart te brengen en te versterken. Op welke manier werk jij samenmet ouders? Hoe kun je de relatie met álle ouders verbeteren? Zijn er invullingen waar je nog niet eerder aan hebt gedacht?

Drie deelscans: de organisatie, de ouders en naast de opvang

De Scan samenwerken met ouders in de vve bestaat uit drie deelscans: de locatie, de ouders en naast de opvang. De deelscan De organisatie focust op de visie van de locatie op het samenwerken met ouders, het omgaan met een diverse ouderpopulatie en de professionalisering van pedagogisch medewerkers. De deelscan De ouders richt zich op het educatief thuismilieu en de kennis en vaardigheden die ouders nodig hebben om een effectief thuismilieu tot stand te kunnen brengen. De deelscan Naast de opvang gaat ten slotte over het samenwerken met ouders in de commissie en het samenwerken met andere partijen. Je kunt de scans los van elkaar doen.

Elke deelscan bestaat uit ongeveer acht multiplechoicevragen. Er is geen goed of fout antwoord; met het invullen van de scan krijg je inzicht in de manier waarop je samenwerkt met ouders. Kies steeds de best passende optie(s) voor jouw locatie. Na het invullen van de scan krijg je direct het resultaat te zien.

Start de scan

Klik op een van de onderstaande knoppen om een deelscan te starten. Een scan duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.