Literatuur
icoon instrumenten

Ouders met lage inkomens bij de school betrekken

Hoe komt het dat ouders met een laag inkomen minder vaak deelnemen aan activiteiten op school dan ouders met een hoger inkomen? Dit artikel laat zien dat psychologische drempels een rol spelen (o.a. gebrek aan zelfvertrouwen), maar ook drempels die de school zelf heeft opgeworpen (o.a. een minder uitnodigend schoolklimaat).

Inhoud

Hier is een rol weggelegd voor schoolpsychologen door het toepassen van strategieën die zich richten op de gemeenschapscultuur van lage-inkomensgezinnen en op de vaardigheden van ouders om bij te dragen aan het onderwijs aan hun kinderen. De auteurs verwijzen naar een meta-analyse van 41 studies naar de effecten van ouderbetrokkenheid (Jeynes, 2005). Hieruit blijkt dat er positieve effecten zijn op de schoolprestaties van leerlingen. Toch blijkt dat ouders met een lage economische status minder vaak betrokken zijn bij activiteiten in en rondom school. Dit ligt aan demografische (werk of zorgtaken, transportproblemen, taal) en psychologische (gebrek aan vertrouwen in de eigen intellectuele vaardigheden, eigen ervaringen met racisme, armoede) drempels, maar ook aan drempels die de school zelf heeft opgeworpen (negatieve houding van leraren ten opzichte van ouders, minder uitnodigend schoolklimaat).

Leraren zien ouderbetrokkenheid vanuit een “school-centrisch” standpunt: namelijk hoe ouders kunnen bijdragen aan het onderwijs van de leerlingen. Ouders daarentegen voegden daar een perspectief aan toe, namelijk hoe de eigen gemeenschap bijdraagt aan de toekomst van hun kinderen.

De auteurs geven een aantal suggesties hoe je aan zo’n gemeenschapsperspectief kunt werken:

 • Leer de gezinnen kennen waar je mee te maken hebt. Schoolpsychologen kunnen dit gebrek aan kennis overbruggen door:
  • proactief met ouders te communiceren
  • contacten op te bouwen met ouders door zelf het initiatief te nemen
  • huisbezoeken te brengen
 • Leer de gemeenschap kennen, inclusief de organisaties waar de gezinnen mee te maken hebben.
 • Help ouders hun weg te vinden naar de juiste instanties
 • Organiseer ouderactiviteiten op school (een avondje Wiskunde met het hele Gezin), niet alleen gericht op betere schoolprestaties (bijvoorbeeld informatie over prenatale zorg, menopauze etc).
 • Zorg dat de leraren nascholing krijgen (over gemeenschapsgeoriënteerde ouderbetrokkenheid, diversiteit etc.)
 • Maak gebruik van het culturele kapitaal van alle ouders, ook uit lage-inkomensgezinnen.


Aanbevelingen

Richt je ook op ouders met een lage sociaal-economische status door oog te hebben voor hun achtergrond en hun gemeenschap goed te kennen.

Ga naar artikel