Literatuur
icoon instrumenten

Meer aandacht op de PABO voor partnerschappen tussen ouders en school

Welke aandacht hebben opleidingen tot leerkracht in Nederland en Vlaanderen voor het communiceren met ouders en het creëren van een effectief partnerschap tussen school en ouders? Dit onderzoek laat zien dat er momenteel onvoldoende aandacht voor dit onderwerp is in de onderzochte opleidingen.

Inhoud

Bij sommige opleidingen wordt er helemaal geen aandacht besteed aan samenwerking tussen het gezin en school. Een derde van de opleiders vindt ouderbetrokkenheid een onderwerp voor nascholing. In de tekst geven de auteurs een aantal aanwijzingen op welke manier opleidingen aandacht kunnen besteden aan ouderbetrokkenheid.

Aanbevelingen

In de tekst geven de auteurs een aantal aanwijzingen op welke wijze opleidingen aandacht kunnen besteden aan ouderbetrokkenheid.

  • Alleen leren communiceren met ouders is niet voldoende. Er zou ook aandacht moeten zijn voor de opvattingen van leerkrachten, omdat die van invloed zijn op hun handelen. 
  • In de opleiding komen theorieën aan de orde over bijvoorbeeld de multiculturele achtergrond van leerlingen en hun ouders, of over het gegeven dat de aard van de partnerschappen verandert naarmate leerlingen zich ontwikkelen. Deze theorieën helpen hen de behoeften van ouders te begrijpen en daarnaar te handelen.
  • Ervaring opdoen door ontmoetingen te organiseren met diverse groepen ouders, binnen en buiten de school. Als dat niet praktisch haalbaar is, zijn andere werkvormen mogelijk: rollenspel, of het uitnodigen van een gastspreker uit de gemeenschap.
  • Niet alleen richten op feitenkennis, maar ook op strategieën hoe een leerkracht contact met ouders kan leggen.
  • Niet alleen theorieën behandelen over partnerschappen, communicatie en andere praktische activiteiten, maar ook complexere onderwerpen, zoals het opzetten van allesomvattende partnerschapsprogramma’s.
  • Opleidingen kunnen ook onderling gaan samenwerken in netwerken.
Ga naar artikel