Literatuur
icoon instrumenten

Korte en lange termijn effecten van ouder-kindprogramma’s in de VVE

Wat zijn de effecten van ouder-kindprogramma's op de beginnende geletterdheid van kinderen? Deze meta-analyse laat zien dat programma's die zich op éé activiteit focussen en de mogelijkheid tot differentiatie bieden, relatief meer effect hebben.

Inhoud

In dit onderzoek is een systematische analyse van 48 onderzoeken naar 56 ouder-kindprogramma’s gemaakt. De onderzochte ouder-kindprogramma’s richten zich met name op kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Gemiddeld laten ouder-kindprogramma’s op korte termijn positieve effecten op verschillende aspecten van de ontluikende geletterdheid zien. Op de langere termijn lijken de effecten echter uit te doven en niet alle programma’s zijn even effectief.

Afgebakend aanbod, één locatie en mogelijkheid tot differentiatie

Programma’s met een gericht en afgebakend aanbod hebben het meest effect. Het gaat dan om programma’s die zich beperken tot een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld alleen voorlezen) of een bepaalde vaardigheid. Programma’s hebben ook meer effect als zij focussen op activiteiten op één locatie (dus thuis of op school en niet allebei). 
De onderzoekers bekeken ook het effect van de mogelijkheden tot differentiatie die de programma’s bieden. Differentiatie betekent of het mogelijk is de keuze van activiteiten af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van kinderen en ouders. Er waren bleken maar weinig programma’s te zijn waarin die mogelijkheid tot differentiatie werd geboden. De programma’s waarin wel gedifferentieerd kan worden, hebben gemiddeld grote effecten op de geletterdheid van kinderen. 

Aanbevelingen

Ouder-kindprogramma’s met een duidelijke focus hebben meer effect. Het is dus verstandig om een ouder-kindprogramma te kiezen dat zich op één vaardigheid of activiteit richt. Het blijkt dat voorleesprogramma’s veel effect hebben, dus dat kan een goede keuze zijn. Ook mogelijkheden tot differentiëren hebben veel effect. Het lijkt daarom zinvol te investeren in een programma waarin kan worden afgestemd op de wensen en voorkeuren van ouders en kinderen.

Ga naar artikel