Literatuur
icoon instrumenten

Het verhogen van de betrokkenheid van meertalige ouders

Hoe kun je een goede samenwerking met meertalige ouders bewerkstelligen? Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal kenmerken van VVE-programma’s en -locaties hieraan kunnen bijdragen, zoals het creëren van een gastvrije omgeving, het stimuleren van het doen van activiteiten thuis in de moedertaal en de mogelijkheid tot regelmatige kijkemomenten op de groep.

Inhoud

kenmerken van de VVE-locatie

De onderzoekers benoemen drie kenmerken van de VVE-locatie die betrokkenheid van meertalige ouders verhogen: 
1. Creëren van een gastvrije, ondersteunende omgeving
Uit onderzoek blijkt dat een goede relatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders de betrokkenheid van ouders verhoogt. Meertalige ouders ervaren de VVE-locatie echter niet altijd als een fijne omgeving, dit zit het opbouwen van een goede relatie met de pedagogisch medewerkers in de weg. Uit onderzoek komen twee bewezen manieren om die welkome omgeving wél voor deze ouders te creëren. Allereerst blijkt uit onderzoek dat scholing van pedagogisch medewerkers op het gebied van diversiteit positieve invloed heeft op hun omgang met meertalige ouders. Hierdoor voelen ouders zich meer welkom op de VVE-groep. Daarnaast blijken meertalige ouders zich meer welkom te voelen als er op de groep ook meertalige pedagogisch medewerkers werken. 
2. Ondersteunen van ouder-kindactiviteiten thuis
Met name het stimuleren van activiteiten thuis in de thuistaal lijkt de betrokkenheid van meertalige ouders te vergroten. Uit onderzoek blijkt ook dat taalactiviteiten in de thuistaal positief effect hebben op het leren van het Nederlands.
3. Regelmatige kijk- en deelnamemomenten 
De betrokkenheid van meertalige ouders wordt ook verhoogt als ouders regelmatig worden uitgenodigd om te komen kijken op de VVE-groep. De betrokkenheid wordt ook verhoogd als zij worden uitgenodigd om actief mee te doen op de groep en hen wordt gevraagd hun kinderen te stimuleren met warme interacties. 

Kenmerken van de VVE-programma’s

Naast de kenmerken van de VVE-locatie benoemen de onderzoekers ook twee kenmerken van VVE-programma’s die de betrokkenheid van meertalige ouders verhogen: 
1. Focus op het klaarstomen voor de basisschool
Als VVE-programma’s de focus leggen op het schoolklaar maken van kinderen, verhoogt dit de betrokkenheid van meertalige ouders. Zij begrijpen dan beter waar de VVE voor is. Aan ouders wordt duidelijk verteld dat kinderen in de VVE-groep taal- en rekenvaardigheden en sociale vaardigheden leren die zij nodig hebben voor een goede start op school. 
2. Ouders thuis stimuleren
Als laatst blijkt uit het onderzoek dat meertalige ouders meer betrokken zijn als het VVE-programma materiaal heeft dat ouders aanmoedigt thuis aan de slag te gaan met interacties om hun kind te stimuleren. 

Aanbevelingen

Bovenstaande bevindingen kun je ook lezen als aanbevelingen. Voldoet jullie VVE-groep aan bovenstaande kenmerken?

Ga naar artikel