Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van de relatie tussen ouders en pm'ers op de vaardigheden van peuters

Wat is het effect van de relatie tussen ouders en pm’ers van de voorschool op geletterdheid, rekenvaardigheden, taalontwikkeling, sociale vaardigheden en probleemgedrag? Zowel de participatie van ouders op de VVE-locatie als hun tevredenheid over het gedrag van pedagogisch medewerkers blijken belangrijk.

Inhoud

In dit onderzoek zijn twee aspecten van de relatie tussen de VVE-locatie en ouders bekeken, namelijk ouderbetrokkenheid bij activiteiten op de voorschool en hoe ouders het positieve reactievermogen van de pedagogisch medewerker richting hun kind ervaren. Het effect hiervan is bekeken op zowel schoolvaardigheden (geletterdheid, taal en rekenen) als sociale aspecten (sociale vaardigheden en probleem gedrag) van kinderen. Peuters zijn twee keer onderzocht: bij de start van de VVE-groep en toen zij naar school gingen. 

Ouderparticipatie en tevredenheid van ouders over PM'ers

De bevindingen van de onderzoekers zijn dat de participatie van ouders aan activiteiten op de voorschool positief effect hebben op de taalvaardigheid, geletterdheid en sociale vaardigheid van kinderen. Participatie van ouders in de voorschool blijkt vooral de sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren en hun probleemgedrag te verminderen. In hoeverre ouders het reactievermogen van pedagogisch medewerkers als positief ervaren, voorspelt ook de sociale vaardigheden van kinderen en vroege geletterdheid. Dit verband staat los van de betrokkenheid van ouders bij activiteiten op de voorschool. Tevredenheid van ouders over het reactievermogen van de pedagogisch medewerkers is dus net zo belangrijk als betrokkenheid van ouders bij activiteiten op de VVE-locatie.

Aanbevelingen

Zowel participatie van ouders bij activiteiten op de VVE-locatie als tevredenheid van ouders over het gedrag van pedagogisch medewerkers richting het kind voorspellen de sociale vaardigheden en de taalvaardigheid van kinderen. Het opbouwen van een goede relatie met ouders is dus in het belang van het kind.

Ga naar artikel