Instrumenten
icoon instrumenten

Spel aan Huis

Het doel van Spel aan Huis is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Het programma biedt opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid.

Beschrijving

De visie van Spel aan Huis is dat spel een unieke kans biedt om de ontwikkeling van kinderen positief te stimuleren op een manier die recht doet aan de persoonlijkheid van ieder kind. Door middel van spel worden positieve interacties tussen ouders en kinderen in de dagelijkse thuissituatie bevorderd. Spel aan Huis omvat een traject van 20 wekelijkse huisbezoeken waarbij een Spel aan Huis-begeleider het kind en zijn of haar gezin bezoekt voor een speelsessie van zo’n twee uur, gebaseerd op een speelplan dat op maat gemaakt is voor dit kind. Bij de invulling van deze sessie is tenminste een uur vrij spel gepland. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een (sociaal) pedagogische opleiding. Een betaalde coördinator is verantwoordelijk voor organisatie, begeleiding en kwaliteit. Veel Spel aan Huis-locaties organiseren bijeenkomsten voor deelnemende ouders. Dit kunnen koffie-ochtenden zijn, maar ook themabijeenkomsten, spelinloop of speelgroepen worden georganiseerd. Dit biedt ouders de kans om elkaar te ontmoeten en kinderen om met elkaar te spelen.

Ga naar instrument