Literatuur
icoon instrumenten

Ervaren barrières voor deelname aan VVE door immigrantengezinnen

Welke barrières ervaren immigrantengezinnen voor deelname aan VVE? Dat is wat deze Amerikaanse onderzoekers hebben uitgezocht. Zij vinden drie barrières: bewustzijn, toegankelijkheid en ontvankelijkheid. 

Inhoud

Dit onderzoek is gedaan in de Verenigde Staten. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van immigranten een grotere kans hebben om het economisch zwaar te hebben en dat zij meer belemmeringen tegen komen om zich gezond te ontwikkelen. Hierdoor hebben deze kinderen een kleinere kans om hun schoolcarrière goed door te komen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van immigranten over het algemeen minder deelnemen aan onderwijsprogramma's voor jonge kinderen, zoals de VVE en formele kinderopvangregelingen. VVE-programma’s kunnen de schoolrijpheid van kinderen en hun taalvaardigheid verbeteren. Juist voor de kinderen van immigranten is deelname dus belangrijk. Welke barrières ervaren immigrantenouders voor deelname aan VVE en wat kan er verbeterd worden om de deelname onder deze groep te verhogen? De onderzoekers interviewden verschillende ouders, pedagogisch medewerkers, managers en beleidsmakers. De onderzoekers vonden drie barrières voor deelname.

Drie barrières

1. Bewustzijn. Niet altijd zijn immigrantenouders zich bewust van het bestaan van kwalitatieve kinderopvang en VVE. Zij weten soms ook niet dat zij dit niet (volledig) zelf hoeven te betalen. Afhankelijk van waar de ouders zelf geboren zijn, weten zij niet dat VVE bestaat of verwachten zij dat het te duur of van slechte kwaliteit is. Let op: dit geldt zeker niet voor alle immigranten!

2. Toegankelijkheid. Als ouders wel weten dat er kinderopvang en VVE bestaat ervaren zij soms dat deze niet toegankelijk is. De opvang is bijvoorbeeld te duur, te ver weg, er zijn geen plekken beschikbaar of het inschrijven is (te) moeilijk. 

3. Ontvankelijkheid. Als ouders hun kinderen hebben ingeschreven spelen de pedagogisch medewerkers en het VVE-programma niet altijd in op de diverse behoeften van de immigranten gezinnen. De pedagogisch medewerkers zijn niet altijd toegerust om deze kinderen kwalitatief onderwijst te bieden doordat zij moeite hebben om te gaan met culturele verschillen  of er ontbreekt tweetalig aanbod. Vaak zijn er ook geen pedagogisch medewerkers die de taal van de ouders spreken. Soms zijn de VVE-programma’s niet inclusief genoeg; zij sluiten bijvoorbeeld niet aan bij de leefwereld van de immigrantengezinnen. 

Aanbevelingen

De onderzoekers doen twee aanbevelingen voor de praktijk:
1. Verbind de VVE aan organisaties van/voor immigranten. Dit is vooral een aanbeveling aan beleidsmakers, maar ook als VVE-locatie kan geprobeerd worden contact te zoeken met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. 
2. Zorg dat het VVE-programma inclusief is en aansluit bij de leefwereld van immigrantenkinderen. Zorg dat pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van culturele verschillen, en dat zij weten hoe zij hier mee om kunnen gaan. Het is belangrijk dat alle kinderen zich op de VVE-locatie kunnen thuis voelen. 

Ga naar artikel