Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van betrokkenheid van vaders op de sociale competenties van peuters en kleuters

Wat is het effect van vaderbetrokkenheid op het gedrag van kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud? Uit dit onderzoek blijkt dat vaders veel (buiten) spelen met hun kinderen, dat dit een positief effect heeft op hun sociale competenties. 

Inhoud

Aan dit onderzoek deden 295 kinderen mee tussen de 3 en 5 jaar. Al deze kinderen woonden met hun vaders in huis.De onderzoekers gebruikten een vragenlijst om de betrokkenheid van vaders te meten. Deze vragenlijst ging zowel over de directe betrokkenheid van vaders (het verzorgen van kinderen) als indirecte betrokkenheid (voorzien in levensonderhoud, bijvoorbeeld door kleding voor de kinderen te kopen). Verder ging de vragenlijst over opvoeden, spelen met het kind en activiteiten/spelen buiten huis. Ouders kregen stellingen voorgelegd waarover zij moesten antwoorden wie deze taken meestal op zich neemt: altijd de moeder, bijna altijd de moeder, zowel moeder als vader, bijna altijd de vader of altijd de vader. De vaderbetrokkenheid is dus gemeten in vergelijking met de betrokkenheid van de moeder. De sociale competenties van peuters/kleuters werd gemeten met een vragenlijst die ingevuld werd door een pedagogisch medewerker van de VVE-groep. Hierin werd beoordeeld in hoeverre het kind agressief, angstig en sociaal compentent is (bijvoorbeeld als het kind andere kinderen gerust stelt).

Meedoen met (Buiten) spelen versterkt sociale competentie

Uit de resultaten blijkt dat vaders ongeveer even betrokken zijn als moeders bij het spelen, opvoeden en activiteiten buiten huis. Moeders doen echter meer in de directe en indirecte betrokkenheid (verzorgen van de kinderen en voorzien in levensonderhoud). De onderzoekers vonden een positief effect van de betrokkenheid van vaders bij activiteiten buiten huis. Als vaders relatief meer met hun kinderen buiten spelen, is de sociale competentie van die kinderen groter. Er blijkt een verschillend effect op jongens en meisjes. Vooral jongens zijn sociaal competenter en minder agressief te zijn als zij meer met hun vaders buiten spelen. Voor meisjes is dit effect kleiner. Tegelijkertijd lijken meisjes een negatief effect van vaderbetrokkenheid te ervaren bij het binnen spelen. Meisjes van vaders die meer met hen binnen spelen, zijn gemiddeld genomen iets agressiever. Voor jongens vinden de onderzoekers dit effect niet.

Aanbevelingen

Vaderbetrokkenheid bij het buitenspelen vergroot de sociale competentie van kinderen en verlaagt hun agressie. Dit is vooral het geval voor jongens. Stimuleer vaders dus om met hun kinderen buiten te spelen, maar ook om deel te nemen aan het opvoedingsproces en spelen binnen.

Ga naar artikel