Instrumenten
icoon instrumenten

Opstapje

De programma's Opstapje en Opstap heeft als doel om de onderwijskansen van 4- tot 6-jarige kinderen van laagopgeleide ouders te vergroten. Een belangrijk element in het programma is het ontwikkelen van de vaardigheden van ouders.

Beschrijving

Opstapje (2-4 jaar) en Opstap (4-6 jaar) zet in op de cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling van de kinderen door de interactie tussen kinderen en ouders kwalitatief te bevorderen. Beide programma's zijn intensief: ouders voeren twee jaar lang, vijf dagen per week, activiteiten uit met hun kinderen. Dit gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde materialen. Een belangrijke component van de prorgamma's is de inzet van een begeleider die ook de thuistaal spreekt van de betrokken ouders. Deze begeleider besteedt veel aandacht aan het opbouwen van de vaardigheden van ouders door middel van vijf vuistregels. Naast vaardigheden is een andere component het bevorderen van kennis over de ontwikkeling van opvoeding van kinderen. Hierbij hoort dat ouders ervaringen met elkaar uitwisselen: dit is een belangrijke component om inzicht te krijgen in hoe andere ouders omgaan met de activiteiten, wat bij hen wel werkt en wat niet, en waarom.
In het eerste jaar van Opstapje krijgen ouders daarnaast informatie over voorschoolse educatie (op een peuterspeelzaal of voorschool), het belang hiervan en worden ze gestimuleerd om hun kind daarvoor op te geven.

Ga naar instrument