Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van ouder-kind activiteiten op de mondelinge taalvaardigheid van kinderen

Welke activiteiten kunnen laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders het beste doen met hun kinderen om hun spreekvaardigheid te vergroten en op welke manier gaat dat het beste? Deze meta-analyse laat zien dat een combinatie van spelen, het stellen van open vragen en het aanmoedigen van kinderen om te praten, het beste werkt.

Inhoud

Mondelinge taalvaardigheid: wat werkt?

Het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen is van belang om goed te communiceren tussen ouders en kinderen, maar ook voor hun schriftelijke taalvaardigheid. Onderzoek laat echter zien dat laagopgeleide ouders hun kinderen met minder mondelinge en schriftelijke taal in aanraking laten komen dan hoogopgeleide ouders. Bovendien gaat het onderzoek dat er wel is, voornamelijk over samen lezen, en dat is niet altijd effectief voor laagopgeleide ouders. Daarom willen de onderzoekers in deze analyse te weten komen welke activiteiten laagopgeleide ouders het beste met hun kinderen kunnen doen om de mondelinge taalvaardigheid te verbeteren en op welke manier dat het beste kan.

Werkwijze

De onderzoekers hebben 28 studies geanalyseerd die onderzochten hoe ouders hun kinderen het best kunnen ondersteunen met hun mondelinge taalvaardigheid. Van iedere studie is genoteerd wat voor soort activiteiten de ouders met hun kinderen deden (interactief voorlezen, op een andere manier samen lezen of samen spelen) en op welke manier dat gebeurde, bijvoorbeeld of de activiteiten werden aangepast aan de thuissituatie van de ouders en of de kinderen zelf ook meededen, of dat alleen de ouders ondersteuning kregen van trainers, docenten of andere ouders.

Samen spelen en veel vragen stellen

Het onderzoek laat zien dat een combinatie van spelen, praten, het stellen van open vragen en het aanmoedigen van kinderen om te praten, het meeste effect had op hun mondelinge taalvaardigheid. Ook hadden de activiteiten het meeste effect als ze aangepast waren aan de situatie van ouders thuis en als ook de kinderen meededen met de training. UIteraard wil dit onderzoek niet zeggen dat voorlezen niet belangrijk is, maar voor de mondelinge taalvaardigheid lijkt het bij laagopgeleide ouders het beste om niet teveel geprinte materialen te gebruiken, zeker als zij zelf ook moeite hebben met lezen.

Aanbevelingen

Deze studie geeft drie tips voor de praktijk.

1. Zet voor mondelinge vaardigheid bij de kinderen van laagopgeleide ouders vooral in op spelactiviteiten waarbij veel gepraat kan worden tussen ouder en kind.

2. Zorg ervoor dat de activiteiten passen bij de thuissituatie van de ouders en kinderen. Ga daarvoor de dialoog aan met ouders en geef niet zomaar iets mee.

3. Kijk wat ouders en kinderen thuis allemaal lezen, bijvoorbeeld de ondertitels van een film, computer spelletjes en sociale media. Dat kan een toegankelijkere manier zijn voor ouders en kinderen om over (het lezen van) teksten te praten.

Ga naar artikel