Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van interactief voorlezen op de taalontwikkeling en aandacht van jonge kinderen

Ouders trainen in interactief voorlezen bevordert de taalontwikkeling en de aandacht van jonge kinderen (14-16 maanden). In dit onderzoek wordt aangetoond dat interactief voorlezen ook voordelen heeft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inhoud

Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek waaruit is gebleken dat interactief voorlezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling en aandacht van kinderen van 14 tot 16 maanden oud, in een laag- tot middeninkomensgebied in Zuid-Afrika. In dit onderzoek is onderzocht of het trainen van ouders in interactief voorlezen bijdraagt aan het positieve effect en of er een effect is op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Interactief voorlezen

De onderzochte interventie is gericht op het traingen van ouders in interactief voorlezen. Tijdens de sessies kregen ouders informatie over de principes van interactief voorlezen. Voorbeelden hiervan zijn het inspelen op de input van het kind, het kind aanmoedigen actief deel te nemen aan de activiteit, het uitbreiden van de inhoud van de boekjes (bijvoorbeeld over afbeeldingen) en het leggen van verbanden tussen het verhaal en de situatie van het kind.

Meer interactie
Uit de resultaten blijkt dat ouders uit de onderzoeksgroep bewuster voorlazen na de trainingen en meer inspeelden op de input van de kinderen dan de ouders die geen training gevolgd hadden. Ook breidden ze de inhoud van de boekjes meer uit en vond er meer interactie plaats tussen ouder en kind tijdens het voorlezen. DIt had een positief effect op de taalontwikkeling en aandacht van de kinderen. Een ander effect van de interventie was dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zich verder ontwikkelde, waardoor kinderen hulpvaardiger waren en meer imiterend gedrag vertoonden.


Juist interactief voorlezen is een zinvolle activiteit om aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te werken. Dit komt doordat voorlezen ouders uitnodigt om meer taal aan te bieden aan de kinderen en doordat het de gelegenheid geeft om stil te staan bij dagelijkse gebeurtenissen, waardoor het kind zowel op verbaal als op sociaal-emotioneel vlak verschillende situaties kan ontdekken en leren begrijpen.
 

Aanbevelingen

Interactief voorlezen is een effectieve manier om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het trainen van ouders om de interactie met kinderen te verbeteren en om het interactief voorlezen goed toe te passen, helpt de vooruitgang van de kinderen. Juist bij heel jonge kinderen valt hier veel winst te behalen om achterstanden te voorkomen.

Ga naar artikel