Instrumenten
icoon instrumenten

Speelplezier

Het doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en reken-wiskundeontwikkeling.

Beschrijving

Het uitgangspunt van Speelplezier is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs, met speciaal oog voor de voortzetting van het spel in de thuiscontext..

Dagelijks laten de professionals spelhandelingen zien, die ze verbinden aan taal. Daarnaast begeleiden ze meespelend kinderen in hun zone van naaste ontwikkeling. In het kader van deze methodiek worden professionals getraind in spel- en spelbegeleidingsvaardigheden en het leren werken met de speel-leerroutines.

Geleid spel, begeleid spel en niet begeleid spel zijn de drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines, die tezamen zorgen voor een goede balans in de dag. Tussen deze drie speel-leerroutines vinden terugkerende spelactiviteiten plaats , waarbij bewegingen of acties worden gekoppeld aan taal of rekenen.

Met een ouderinformatiehoek, een activiteitenbord, een spel-ideeënbrief of facebookpagina, ouderbijeenkomsten (minimaal een per jaar), spelinloop en groepsbezoeken betrekken de beroepskrachten de ouders bij de speel-leeractiviteiten in de groep. Als een thema afgesloten is, worden materialen (boeken, cd’s, etc.) aan de ouders uitgeleend (in roulatie). De ouders kunnen dan met hun kind het spel thuis herhalen zodat nieuwe woorden en spel beter kunnen beklijven. Daarnaast worden ouders tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkelingsgroei van hun kind.
 

Ga naar instrument