Literatuur
icoon instrumenten

De invloed van de culturele achtergrond van kinderen en ouders op het effect van voorlezen

Wat is de invloed van de culturele achtergrond van kinderen op het effect dat voorlezen heeft? Dit onderzoek laat zien dat kinderen en ouders uit een gezin met een andere culturele achtergrond, niet direct profiteren van een standaard opgezet ouder-kindprogramma.

Inhoud

Inlvoed van culturele achtergrond op voorlezen

De thuissituatie en zo de culturele achtergrond van kinderen en ouders zijn van invloed op de ontwikkeling van lezen en schrijven bij kinderen. Ouders kunnen vanuit hun culturele achtergrond andere ideeën hebben dan de dominante cultuur over wie er bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het bijbrengen van kunnen lezen en schrijven, maar ze kunnen ook een andere manier van voorlezen hebben dan wij vanuit een Westers perspectief gewend zijn.

De onderzoekers van dit artikel onderscheiden drie manieren waarop ouders kunnen voorlezen. De eerste manier is beschrijvend, waarbij de ouder onderwerpen uit het boek benoemt en acties beschrijft. De tweede manier is de begrijpende manier, waarbij de ouder vragen stelt aan de kinderen en het verhaal linkt aan hun eigen belevingswereld. Deze twee manieren zijn onderdeel van het interactief voorlezen. De derde manier is een voorlezende manier, waarbij de ouder het verhaal voorleest aan het kind, maar weinig tot geen vragen stelt.

Rekening houden met culturele invloeden in onderzoek

De auteurs van deze meta-analyse onderzoeken in hoeverre het onderzoek dat nu gedaan is naar het effect van trainingen van ouders op het gebied van voorlezen, rekening heeft gehouden met de culturele diversiteit van de doelgroep. Ze komen tot de conclusie dat dat nauwelijks tot niet het geval is. Zo wordt de culturele achtergrond van deelnemers slecht beschreven en zijn er diverse culturele minderheden ondervertegenwoordigd in onderzoek. Daarnaast komen de onderzoekers tot de conclusie dat interventies veel flexibeler moeten worden en veel meer moeten passen bij de unieke sociale context van gezinnen. Ook moet er veel meer energie en tijd komen voor het waarom: het samen met ouders er over hebben waarom bepaalde trainingen of voorleesprogramma's nuttig kunnen zijn voor zichzelf en hun kinderen.

Aanbevelingen

Als je met laagtaalvaardige kinderen en ouders werkt aan voorlezen, dan is het goed om te beseffen dat een standaard leesprogramma niet altijd werkt. Het is daarom aan te bevelen om eerst goed te achterhalen wat ouders vinden van voorlezen, wie zij verantwoordelijk achten voor het bijbrengen van goed kunnen lezen, hoe zij zelf voorlezen etc. Pas als je over die informatie beschikt, kun je samen met de ouders werken aan een manier van voorlezen die voor zowel kind, ouder als opvang passend is.

Ga naar artikel