Instrumenten
icoon instrumenten

Kaleidoscoop

Het doel van Kaleidoscoop is het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden met specifieke aandacht voor taalontwikkeling. Het programma hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders als educatieve partners.

Beschrijving

Om onderwijsachterstanden te verminderen en te voorkomen, richt Kaleidoscoop zich op sleutelervaringen die de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van peuters en kleuters beschrijven. Ook de SLO-doelen voor het jonge kind op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. Ouders worden gezien als partner bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Middels minimaal twee ouderbijeenkosmten per jaar worden zij bij de werkwijze betrokken. Thema's zijn o.a. taalontwikkeling en taalstimulering, actief leren en kindvolgend werken, ouderbetrokkenheid en ontwikkelingsstimulering thuis.

Ga naar instrument