Instrumenten
icoon instrumenten

De Taallijn in het kinderdagverblijf

Het expertisecentrum Nederlands en Sardes hebben De Taallijn ontwikkeld. De Taallijn is een werkwijze om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Beschrijving

Over taal stimuleren bij peuters en kinderen is al veel bekend, maar voor baby's en dreumesen bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom hebben het Expertisecentrum Nederlands en Sardes een handreiking ontwikkeld voor leidsters van kinderen van nul tot twee jaar in kinderdagverblijven.

De handreiking biedt de leidster inzicht in het taalverwervingsproces van jonge kinderen en geeft tal van ideeën om ook bij heel jonge kinderen aan de slag te gaan met taalstimulering. Door te werken met een activiteitscyclus leren leidsters, leerkrachten en studenten diverse vaardigheden toepassen. De Taallijn richt zich op vijf speerpunten: mondelinge taal, werken aan woordenschat, beginnende geletterdheid, ouderbetrokkenheid, en ICT & multimedia.

Ouderbetrokkenheid
Specifiek met betrekking tot ouderbetrokkenheid worden vier aandachtspunten voor pm’ers gegeven. Allereerst wordt benadrukt hoe belangrijk het is om informatie over de taalontwikkeling van het kind uit te wisselen met ouders. Zo kan bijvoorbeeld gesignaleerd worden of het kind thuis meer praat dan in de voorschool, of dat de omgeving minder invloed lijkt te hebben op het taalgebruik.

Ten tweede is het belangrijk om inzicht te hebben in de taalsituatie thuis, bijvoorbeeld of er sprake is van meertaligheid, zodat de pm’er de ondersteuning daarop kan aanpassen.

Ten derde is het raadzaam om te blijven praten met ouders over wat het kind bezighoudt, zodat de pm’er kan aansluiten op de interesses van het kind. Denk bijvoorbeeld aan een gezinsvakantie of een uitstapje naar de dierentuin. Dit werkt ook andersom: het is goed dat de pm’er vertelt wat het kind in de voorschool heeft gedaan of verteld, zodat ouders daarover kunnen doorpraten met het kind. Deze informatie wordt meestal uitgewisseld via een boekje of app (met bijbehorende foto’s).

Tot slot is het belangrijk om met ouders te praten over hun rol in de taalstimulering en hoe zij op verschillende manieren hieraan kunnen bijdragen. Mocht er behoefte zijn aan hulp, dan kan de pm’er bijvoorbeeld het inloop-moment gebruiken voor het geven van informatie over spelletjes en boekjes. Hier kan de ouder mee aan de slag en gaandeweg over praten met het kind.
 

Ga naar instrument