Literatuur
icoon instrumenten

Thuis- en schoolfactoren voor het vergroten van leesplezier

Wat kan gedaan worden om de leesmotivatie te vergroten voor leerlingen van 9-10 jaar? Het is hierbij essentieel dat de thuisomgeving hierin betrokken wordt, waarbij het zelf kiezen van en praten over boeken van belang is.

Inhoud

Op 9-10 jarige leeftijd is een daling zichtbaar in de leesmotivatie. In deze studie zijn de effecten van een school/thuis-interventie en een school-interventie onderzocht, die erop gericht waren om de afname van leesmotivatie te voorkomen en leesvaardigheid te bevorderen. Er is gekeken welke thuis- en schoolfactoren bijdragen aan leesmotivatie en leesvaardigheid.

Het creëren van een inspirerende leesomgeving

De school/thuis interventie was erop gericht om thuis en op school een inspirerende leesomgeving te creëren. Ouders werd gevraagd om de leesmotivatie van hun kind te ondersteunen. Zij werden specifiek getraind om het kind autonomie te geven, niet te controlerend te zijn en het sociale aspect van lezen te benadrukken. De schoolcomponent van de interventie bestond uit coöperatieve leessessies waarbij leerlingen samen in groepjes gingen lezen. Hiervoor werden docenten uitgebreid getraind. Er namen in totaal 713 leerlingen van 9-10 jaar oud deel aan het onderzoek, waarvan 1/3 de school/thuis-interventie uitvoerde, 1/3 de school-interventie en 1/3 fungeerde als controlegroep.

Leesmotivatie verhoogt significant

Ten opzichte van de school-interventie had de school/thuis-interventie een positief effect op het aspect leesplezier. Het betrekken van de thuisomgeving om leesmotivatie te bevorderen is dus effectief. Ook vijf maanden na afloop van de interventie bleef dit effect zichtbaar, hoewel iets zwakker. Dit gold niet voor alle aspecten van leesmotivatie; op reading self-concept verschilden de twee interventiegroepen niet van de controle groep. Hoewel de school/thuis-interventie wel effectief was voor leesmotivatie, bevorderde het niet de leesvaardigheid van de leerlingen.
 

Aanbevelingen

Om leesmotivatie te bevorderen is het belangrijk om niet alleen op school in te zetten op het plezier van lezen, maar hierbij ook de thuisomgeving te betrekken. Daarbij is het belangrijk dat ouders hun kinderen autonomie geven (zelf laten kiezen wat ze willen lezen), voorkomen dat ze controlerend overkomen, inzetten op leesstrategieën en in gesprek gaan met hun kind over teksten.

Ga naar artikel