Literatuur
icoon instrumenten

Sociale ondersteuning van leerlingen bij wiskundeprestaties

Wat is de invloed van sociale ondersteuning die jonge adolescenten krijgen op hun schoolprestaties, en dan met name hun wiskundeprestaties? Uit dit onderzoek blijkt dat de invloed van zowel leerkrachten, ouders als medeleerlingen belangrijk is voor een grotere motivatie en zelfvertrouwen.

Inhoud

In deze studie is gekeken naar hoe PSS (perceived social support, ofwel ervaren sociale ondersteuning) door leerkrachten, ouders en medeleerlingen de schoolprestaties van jonge adolescenten beïnvloedt.

De onderzoekers hebben zowel gekeken naar het directe effect van ervaren sociale ondersteuning op wiskundeprestaties van leerlingen, als naar de tussenliggende factoren motivatie en emotie. De definitie van motivatie valt uiteen in twee delen: de mate waarin je het gevoel hebt iets te kunnen (competentie) en de mate waarin je de taak belangrijk, nuttig of interessant vindt (subjectieve waarde). De factor emotie bestaat uit de mate waarin je iets leuk vindt om te doen (enjoyment/ plezier) en de mate waarin je er zenuwachtig van wordt (anxiety).

Om de ervaren sociale ondersteuning te meten, kregen leerlingen vragen voorgelegd over hoe vaak hun ouders, medeleerlingen en wiskundeleraren ondersteunend gedrag lieten zien, zoals zorgzaamheid, waardering, respect en hulpvaardigheid, in de context van het leren van wiskunde. Dat waren vragen zoals: “Mijn ouders hechten er belang aan hoe ik het doe bij wiskunde”, of “de wiskundeleraar houdt rekening met mijn gevoelens”.

De verschillende variabelen werden middels een aantal vragen gescoord op een vijfpuntschaal: competentie (hoe goed ben je in wiskunde?), subjectieve waarde (hoe interessant of nuttig vind je wiskunde? En: hoe belangrijk vind je het om goed te zijn in wiskunde?), plezier (hoe leuk vind je wiskunde?) en stress (hoe zenuwachtig word je van wiskunde-opgaven?).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat ondersteuning door zowel ouders, als medeleerlingen als leraren een significant effect heeft op de wiskundeprestaties van leerlingen. Dat is voornamelijk te verklaren door de tussenliggende variabelen: als ouders, medeleerlingen of ouders ondersteunend gedrag vertonen, gaat de motivatie van leerlingen omhoog en verbetert de emotionele kwaliteit. Ze krijgen minder stress van wiskunde, hebben meer plezier en interesse in wiskunde en voelen zich zekerder bij het maken van opgaven.

Aanbevelingen

Gezien het positieve effect dat ondersteuning door medeleerlingen, leraren en ouders heeft op de schoolprestaties van leerlingen, is het aan te bevelen om te investeren in sociale relaties binnen en buiten de school. Laat (oudere) leerlingen jongere leerlingen helpen bij wiskunde. Informeer leraren over het belang van een nauw contact met leerlingen. Tot slot kunnen scholen ouders ervan op de hoogte brengen dat zij door het aanmoedigen en prijzen van hun kind een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan diens prestaties.

Ga naar artikel