Literatuur
icoon instrumenten

De combinatie van een educatief programma en oudertraining op korte en lange termijn

Welke kenmerken van een ouderkindprogramma zorgen voor positieve effecten op de (taal)ontwikkeling van kinderen op de lange termijn? Dit onderzoek laat zien dat een combinatie van een structureel opgezet educatief programma op de locatie en een oudertraining positief effect heeft.

Inhoud

De ouders en de locatie: wat is het effect op de ontwikkkeling?

Het doel van deze studie was om te achterhalen wat het effect is van oudertraining en opvang op een locatie met een structureel opgezet educatief programma op de (taal)ontwikkeling van de kinderen. Daarbij werd ook gekeken naar het effect van deze twee factoren los en gecombineerd (dus én een goed opgezet educatief programma én oudertraining). Deze studie is uitgevoerd in Turkije. Er zijn 255 kinderen met de leeftijd van 3 tot 5 jaar onderzocht. Alle kinderen kwamen uit gezinnen met een lage SES.

Uitgebreide training voor ouders

De helft van de ouders (de moeders) kreeg een uitgebreide training van een paar jaar waarin ze niet alleen leerden hoe ze goed met hun kinderen communiceren en konden voorlezen, maar ze deden ook mee aan groepsgesprekken over opvoeding en ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Het doel van deze gesprekken was dan ook om ouders meer kennis en zelfvertrouwen te laten krijgen over deze onderwerpen, en hen zo beter in staat te stellen om hun kinderen te stimuleren. Bij deze gesprekken was begeleiding door getrainde medewerkers en ook vonden er veel huisbezoeken plaats door andere ouders. Er deden verschillende soorten locaties mee met het onderzoek: locaties die een structureel opgezet educatief programma aanboden (vergelijkbaar met een VVE-programma in Nederland) en locaties die alleen basisopvang boden.

Effecten op lange en korte termijn

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen na vier jaar het meeste vooruit waren gegaan in hun (taal)ontwikkeling als hun moeders een training hadden gevolgd én ze naar een opvanglocatie waren gegaan met een educatief programma. Deze combinatie bleek effectiever te zijn dan apart, dus óf alleen een oudertraining óf opvang op een locatie met een programma. Na zes jaar bleek dat de soort opvanglocatie niet meer uitmaakte, maar alleen of de ouders van de kinderen een training hadden gevolgd. Deze kinderen hadden namelijk op veel factoren meer succes dan de kinderen waarvan de ouders geen training volgden. Dit ging bijvoorbeeld om een grotere woordenschat, hogere cijfers en een positievere houding tegenover school.

Aanbevelingen

De oudertraining was een succes door een combinatie van factoren: in de training stond modelling centraal: ouders kregen goede voorbeelden te zien hoe ze iets konden doen. Daarnaast werd er veel met ouders geëvalueerd (o.a. dmv huisbezoeken) en was er veel aandacht voor empowerment van ouders: werken aan zelfvertrouwen in hun eigen kunnen en kennis opdoen over onderwerpen als opvoeding en taalontwikkeling. Deze drie factoren zijn cruciaal om je als leidinggevende én PM'er bewust van te zijn om een goede samenwerking met laagtaalvaardige en/of laaggeletterde ouders aan te gaan. Laat zien hoe je moet voorlezen of hoe je kunt praten met je kind, vraag geregeld of het ouders gelukt is om activiteiten thuis uit te voeren en speel daar op in, en werk aan het zelfverttrouwen van ouders in hun eigen kunnen, bijvoorbeeld door regelmatig ouderbijeenkomsten te organiseren.

Ga naar artikel