Literatuur
icoon instrumenten

Bouwen aan het sociale netwerk van ouders

Uit onderzoek blijkt dat het voor ouders en kinderen belangrijk is dat ouders contact maken met andere ouders. In deze studie is onderzoek gedaan bij een ontmoetingscentrum voor ouders, waar ouders hun sociale netwerk konden opbouwen. Uit de resultaten blijkt dat de ouders die dit centrum bezochten, relatief veel contact met elkaar en dat hun kinderen dit (indirect) faciliteerden omdat zij met elkaar speelden.

Inhoud

Uit onderzoek blijkt dat het sociale netwerk van ouders het eerste vangnet is als zij vragen hebben over het opvoeden van hun kinderen of hier problemen mee ervaren. Niet alle ouders hebben echter een sociaal netwerk met andere ouders. Zij zouden dit kunnen opbouwen bij een ontmoetingsplek. De onderzoekers hebben observaties gedaan bij een ontmoetingscentrum in Brussel om te onderzoeken wat er op een ontmoetingsplek voor ouders gebeurt en wat het oplevert. 

Ontmoetingscentrum met een diverse populatie

Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 5. Kinderen kunnen er spelen en ouders kunnen er andere ouders ontmoeten. Er komen veel verschillende ouders op af, vanwege de grote diversiteit in de stad. Het ontmoetingscentrum ligt tussen twee wijken in, een wijk met veel achterstanden en een rijke wijk. Hierdoor ontstaat een mix aan ouders. De medewerkers van het centrum geven geen advies aan ouders, maar zorgen ervoor dat ouders contact maken met elkaar. 

Wat levert het op?

De ouders met verschillende achtergronden gingen interactie aan met elkaar. Soms leidde dat tot meer waardering en soms ook tot confrontatie tussen ouders. Kinderen grepen weleens in als er conflicten ontstonden tussen ouders. Kinderen bleken sowieso een belangrijke rol te spelen in de relaties die ouders aangingen. De kinderen leggen makkelijk contact met elkaar, waarna de ouders volgen. 
De medewerkers van het ontmoetingscentrum speelden een belangrijke rol in het faciliteren van ontmoeting en gesprek tussen ouders. Zij zorgden ervoor dat ouders contact maakten met elkaar en zorgden voor een positieve sfeer. Alle ouders gingen contact aan met andere ouders en bouwden dus aan hun sociale netwerk. 
 

Aanbevelingen

Naast partnerschap aangaan met ouders, is het voor ouders en kinderen ook belangrijk dat ouders contact maken met elkaar. Binnen de VVE zou hier ook aandacht aan besteed kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door ouders kennis te laten maken en met elkaar in gesprek te laten gaan op ouderavonden.

Ga naar artikel