VVE Deelscan

icoon literatuur

Naast de opvang: ouders aan het woord en andere partijen

Naast de opvang en de zorg voor jonge kinderen, werken locatie ook samen met ouders op een formele manier, bijvoorbeeld in de oudercommissie. Ook werken locaties vaak samen met allerlei verschillende partijen om de zorg van het kind optimaal vorm te geven. Deze deelscan gaat in op deze vormen van samenwerking.

Je kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Met welke partijen werkt u samen om de samenwerking met ouders te optimaliseren?

  2. 2. Op welke gebieden werken jullie samen met andere partijen?

  3. 3. Wat verwacht u te bereiken door samen te werken met partijen in de wijk?

  4. 4. Op welke manier betrekt u ouders bij uw eigen organisatie?

  5. 5. Welke rol heeft de oudercommissie/ouderraad?