VVE Deelscan

icoon literatuur

De ouders: educatief thuismilieu en vaardigheden van de ouders

Een rijk educatief talig thuismilieu is van belang voor kinderen om hun (taal)ontwikkeling te stimuleren. Ouders spelen een grote rol in het vormgeven van dit educatief thuismilieu, maar ze moeten daarvoor wel de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Deze deelscan gaat in op het vormgeven van het thuismilieu in samenwerking met de locatie.

Je kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Hoe besteden jullie aandacht aan het versterken van de kennis en vaardigheden van ouders over de (taal)ontwikkeling van hun kind(eren)?

  2. 2. Op welke manier krijgen jullie een beeld van hoe ouders thuis de ontwikkeling van hun kind stimuleren?

  3. 3. Is taalontwikkeling en het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind onderwerp van gesprek in het dagelijks contact met ouders?

  4. 4. Op welke manier stimuleert u ouders om thuis ook aandacht aan de taalontwikkeling te besteden?

  5. 5. Welke onderwerpen bespreekt u met ouders als het gaat over de opvoeding van hun kind?

  6. 6. Hoe worden ouderbijeenkomsten vormgegeven?

  7. 7. Welke onderwerpen bespreekt u als u tips geeft over communicatie en interactie tussen ouder en kind?

  8. 8. Wat doet u als communicatie door een taalbarrière moeizaam verloopt?