VVE Deelscan

icoon literatuur

De organisatie: visie, diversiteit en de pedagogisch medewerker

De visie op het samenwerken met ouders op je locatie is van groot belang bij het uitvoeren van je beleid. Wat wil je bereiken met je beleid en hoe pak je dat aan? Bij het formuleren van een visie op het samenwerken met laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders is het goed om over de diversiteit van de ouders op de locatie na te denken en hoe de pedagogisch medewerkers met een dergelijke groep ouders samenwerken. Deze drie onderwerpen komen aan bod in deze deelscan.

Je kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Is de samenwerking met ouders onderdeel van het pedagogisch beleidsplan?

  2. 2. Wat vinden jullie belangrijk in de samenwerking met ouders?

  3. 3. Hoe werken jullie samen met ouders op jullie kinderdagverblijf?

  4. 4. Worden de medewerkers getraind op het gebied van samenwerken met ouders?

  5. 5. Hoe wordt er bij de intake van een kind aandacht besteed aan het thema samenwerken met ouders?

  6. 6. Hoe houden jullie in de communicatie rekening met ouders die laaggeletterd of anderstalig zijn?

  7. 7. Welke informatie bespreken jullie met ouders bij de haal- en brengmomenten?

  8. 8. Hoe communiceren jullie met ouders over evenementen en ander nieuws van jullie instelling?