PO/VO Deelscan

icoon literatuur

Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken

De afstand tussen organisatie en ouders verkleint wanneer de taalvaardigheid van ouders voldoende is om over hun kind te kunnen communiceren. Hoe meer ouders weten over wat hun kind overdag doet en leert, hoe beter zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren en ontwikkelen. Activiteiten voor taal- en ouderbetrokkenheid dragen bij aan het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van met name laagtaalvaardige en laaggeletterde ouders. Ouders ontwikkelen hun taalvaardigheid en stappen vaker over de drempel van de school. Zij durven eerder in gesprek te gaan met professionals en zijn beter op de hoogte van wat en hoe de kinderen leren. Daarnaast kunnen ouders ook vanuit hun achtergrond of specifieke vaardigheden een bijdrage leveren aan het gebeuren op school.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Heeft u een aanpak om zicht te hebben op wat ouders kunnen en weten?

  2. 2. Wat is uw visie op het benutten en versterken van kennis en vaardigheden van ouders m.b.t. leren en opvoeden?

  3. 3. Op welke manier maakt uw organisatie nu gebruik van specifieke kennis en vaardigheden van ouders?

  4. 4. Welke rol ziet u voor uw organisatie weggelegd om kennis en vaardigheden van ouders te versterken?

  5. 5. Wat doet u actief om de kennis en vaardigheden van ouders te versterken?

  6. 6. Wat heeft bij u prioriteit als het gaat om het verbeteren van hoe medewerkers ouders benaderen en ondersteunen?