PO/VO Deelscan

icoon literatuur

Gedeelde visie op educatief partnerschap

Ouders en school zijn beide belangrijke partners binnen het educatief partnerschap. Er is sprake van een tweerichtingsverkeer, waarbij de school in de eerste plaats deskundige is op het gebied van educatie. Ouders hebben hun eigen visie en verwachtingen van (de mogelijkheden van) hun kind en beschikken in meerdere of mindere mate over opvoedingscompetenties. Wanneer ouders en school erin slagen samen informatie bij elkaar brengen over de sterke en zwakke punten van het kind, over hun visie en verwachtingen over de groeimogelijkheden, en de te nemen ontwikkelstappen, dan komt dat zowel het onderling vertrouwen als de ontwikkeling van het kind ten goede. Oog voor elkaars visie en het hebben van een gedeelde visie is dan ook essentieel bij het tot stand brengen van een succesvolle samenwerking.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Op welke manier leveren ouders een bijdrage binnen uw organisatie?

  2. 2. Wat vindt u belangrijk bij educatief partnerschap?

  3. 3. Welke partijen spelen in uw ogen een rol bij educatief partnerschap?

  4. 4. Hoe ziet u de rol van uw organisatie vanuit pedagogisch oogpunt?

  5. 5. Hoe ziet uw organisatie de rol van ouders vanuit didactisch oogpunt?

  6. 6. Hoe weet u hoe ouders denken over educatief partnerschap?

  7. 7. Hoe weten ouders wat uw visie is op educatief partnerschap is?

  8. 8. Hoe spreekt u uw visie op de vormgeving van educatief partnerschap uit?