Scan Educatief Partnerschap voor primair en voortgezet onderwijs

icoon literatuur

Een instrument voor beleid en praktijk in de samenwerking mét ouders

De Scan Educatief Partnerschap helpt de samenwerking met ouders in kaart te brengen en te versterken. Op welke manier kom je tot samenwerking met ouders? Hoe kun je de relatie met het brede palet aan ouders verbeteren? Zijn er invullingen waar je nog niet eerder aan hebt gedacht?

Zeven scans rond pijlers voor educatief partnerschap

De Scan Educatief Partnerschap is opgedeeld in zeven deelscans; dit zijn de pijlers die bijdragen aan de totstandkoming van educatief partnerschap. Elke deelscan bestaat uit ongeveer acht multiplechoicevragen. Er is geen goed of fout antwoord; met het invullen van de scan krijg je inzicht in de manier waarop je samenwerkt met ouders. Kies steeds de best passende optie(s) voor jouw school. Na het invullen van de scan krijg je direct het resultaat te zien: hoe meer poppetjes, hoe gerichter je visie en hoe actiever het beleid of de aanpak is.

Voor wie?

De scan is bedoeld voor (leidinggevenden van) scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, maar kan ook interessant zijn voor scholen in het mbo. De uitslag van de scan leent zich bij uitstek voor bespreking binnen het team: laat verschillende leden van je team de scan invullen en vergelijk verschillen en overeenkomsten in gesprek met elkaar. Dit geeft inzicht in wat er al gebeurt, waar iedereen staat en waar je met elkaar naartoe wilt als team van onderwijsprofessionals in de samenwerking met ouders.

Ontwikkeling

De scan is ontwikkeld door het ITTA, in samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Start de scan

Klik op een van de onderstaande knoppen om een deelscan te starten. Een scan duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.